Cenník


Cenu za poskytované služby Vám stanovíme presne podľa rozsahu Vášho podnikania, pričom je zohľadnený počet dokladov, náročnosť spracovania a požadované výstupy. Prosím vyplňte nižšie uvedený dotazník a my Vám zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu.

Typ kalkulácie: audit   účtovníctvo   mzdy
Názov spoločnosti:
IČO:
Majetok netto:
Obrat za rok pre účely auditu /súčet syntetických účtov 60x + 662/:
Počet faktúr prijatých za rok:
Počet faktúr vydaných za rok:
Počet pokladničných dokladov:
Počet bankových účtov, frekvencia výpisov:  
Platiteľ DPH: neplatiteľ   platiteľ  
Špecifické výstupy:
Počet zamestnancov na dohodu:
Počet zamestnancov na TPP:
Popis činnosti:
Kontaktné údaje:

AKTRA © 2008