Kontakt


Kde nás nájdete:

kde nás nájdete, mapa


Korešpondenčná adresa a sídlo spoločnosti:
Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava

Kontaktné osoby:
Pre audit:
Ing. Jana Akantisová
mobil: 0905 896 554
mail: akantisova@aktra.sk

Pre účtovníctvo:
Ing. Elena Hlohincová
mobil: 0904 555 845
mail: hlohincova@aktra.sk

Web: www.aktra.sk
AKTRA © 2008